NL - FR - ENallrenbo group

Asbest Verwijderen
Wat zijn de gevolgen?

Het inademen van asbestvezels kan leiden tot asbestose, mesothelioom en kanker. Het kan 20 tot 40 jaar duren eer deze ziektes optreden.

Kijk uit met het zelf verwijderen van asbest!!
Het risico zit hem in de afbraak van bijvoorbeeld een bijgebouw met eternieten golfplaten bij oma, een schuur op het erf van de boer, renovatie van een oud huis,… zónder beschermende kledij en maskers.
Laat asbest verwijderen over aan erkende en gecertificeerde bedrijven, zoals Allrenbo.

Besef dat één vezel genoeg kan zijn. Het lichaam kan ze niet afbreken en er bestaat geen veilige grens zoals met andere gevaarlijke stoffen.